Job hos os

Se her, hvilke typer af jobs vi har og find genveje til jobopslag.

Introduktionsforløb

Alle vores medarbejdere kommer på et to-dages fælles introduktionsforløb. Her gives der en introduktion til vores tværfaglige samarbejdspartnere. Derudover vil der altid være et individuelt tilrettelagt introduktionsforløb. Forløbet tilpasses netop dig ud fra dine kompetencer og erfaring, samt behovet på den arbejdsplads du tilknyttes.

Vi har i hjemmeplejen løbende mulighed for at dygtiggøre os - både personligt og fagligt gennem kollegial sparring, tværfaglige teams, undervisning og efteruddannelse.

I løbet af 2019 vil der blive udarbejdet kompetenceprofiler på alle medarbejdere i hjemmeplejen. Opgaverne med borgerne vil derefter blive tilpasset i forhold til kompetenceskemaet, så vi sikrer, at alle bruger deres kompetencer bedst muligt.

Arbejdsmiljø

Vi prioriterer både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø højt, og trivsel er en vigtig del af dagsordenen i Hjemmeplejen.

Vi har fokus på sikkerhedsaftaler, sygefravær, kollegial trivsel - og nogle distrikter arbejder med "Fish Filosofi", træning i arbejdstiden mv.

I Hjemmeplejen udvikler vi os hele tiden, og du vil derfor opleve en arbejdsplads, hvor din indsats har en betydning.

Ufaglært

I Hjemmeplejen er vi forpligtet til så vidt det er muligt altid at ansætte fagligt kvalificeret social- og sundhedsuddannet personale.

Ufaglærte medarbejdere
Vi har dog ofte ufaglærte medarbejdere ansat som ferieafløsere og i vikariater.

Derudover har vi, på grund af manglen på faglærte medarbejdere, mulighed for at ansætte ufaglærte i længere forløb. Målet er at motivere ufaglærte til at uddanne sig inden for sundhedsfaget.

Når vi ansætter en ufaglært i et længere forløb, laves der en individuel introduktions- og kompetenceudviklingsplan. En ufaglært medarbejder skal som minimum gennemgå:

 • Udvidet forflytningskursus, inkl. introduktion til relevante hjælpemidler.
 • Kursus i medicinhåndtering.
 • Sidemandsoplæring i grundlæggende pleje.
 • Introduktion til:
  • dokumentationssystemet Cura.
  • relevante instrukser.
  • betydningen af fokus på væske og ernæring til ældre borgere.
  • organisationen samt til hygiejne og tavshedspligt.
  • serviceniveau samt bevilling af ydelser.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en distritsleder eller chefen for Hjemmeplejen.