Job hos os

Se her, hvilke typer af jobs vi har og find genveje til jobopslag.

Ufaglært

I Hjemmeplejen er vi forpligtet til så vidt det er muligt altid at ansætte fagligt kvalificeret social- og sundhedsuddannet personale.

Ufaglærte medarbejdere
Vi har dog ofte ufaglærte medarbejdere ansat som ferieafløsere og i vikariater.

Derudover har vi, på grund af manglen på faglærte medarbejdere, mulighed for at ansætte ufaglærte i længere forløb. Målet er at motivere ufaglærte til at uddanne sig inden for sundhedsfaget.

Når vi ansætter en ufaglært i et længere forløb, laves der en individuel introduktions- og kompetenceudviklingsplan. En ufaglært medarbejder skal som minimum gennemgå:

 • Udvidet forflytningskursus, inkl. introduktion til relevante hjælpemidler.
 • Kursus i medicinhåndtering.
 • Sidemandsoplæring i grundlæggende pleje.
 • Introduktion til:
  • dokumentationssystemet Cura.
  • relevante instrukser.
  • betydningen af fokus på væske og ernæring til ældre borgere.
  • organisationen samt til hygiejne og tavshedspligt.
  • serviceniveau samt bevilling af ydelser.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en distritsleder eller chefen for Hjemmeplejen.