Samarbejde med pårørende

Vi vil rigtig gerne drage nytte af din viden, erfaringer og ressourcer for at sikre borgerens værdighed, trivsel og livssituation bedst muligt.

Dine erfaringer og viden, særligt omkring vaner, rutiner, værdier, interesser, livshistorie og netværk, er medvirkende til, at vi kan lykkes bedst muligt.

Vi vil gerne i tæt dialog med dig. Vi vil gerne medinddrage dig i de daglige gøremål samt afklare mulige tilbud i hjemmet med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse.

Vi formidler kontakt til kommunens pårørendevejledere, hvor du kan få individuel vejledning og støtte.

Vi har forståelse for, at du som pårørende kan være ramt af usikkerhed, utryghed, samvittighedsnag, skyldfølelse med mere.

Vi vil gerne bidrage til, at du oplever dig set, hørt, forstået og anerkendt i rollen som pårørende.

Vi ved, at det er hårdt at være pårørende, og ofte grænseoverskridende, når dit eller kæres hjem pludselig også bliver til en arbejdsplads.

Hvis du har spørgsmål til os, kan du kontakte distriktslederen i distriktet.


Du finder kontaktinformationer for distriktslederne under afsnittet "Hvem er vi".

Pårørendestrategi

Herning Kommune har en pårørendestrategi, som vi naturligvis også arbejder ud fra i Hjemmeplejen.

Vi ønsker, at du har mulighed for at støtte din nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv.

I Herning Kommune arbejder vi ud fra 4 målsætninger:
1. Styrkelse af Relationen mellem den pårørende og den nærtstående
2. Omsorg for pårørende
3. Inddragelse af pårørendes viden og erfaringer
4. Vejledning af pårørende

Læse mere om Herning Kommunes pårørendestrategi.