Hvordan arbejder vi?

I Hjemmeplejen har vi en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi, så vidt det er muligt, træner dig til at kunne klare nogle opgaver selv.

Det er vigtigt for os, at du oplever tryghed og kontinuitet i samarbejdet med os. Så vidt det er muligt, bestræber vi os på, at du får hjælp til at leve det liv, du ønsker.

Vi sørger løbende for at dygtiggøre os og udvikle vores kompetencer via relevante kurser og efteruddannelse. Vi deltager desuden i mange tværfaglige projekter, både internt i Herning Kommune og med andre kommuner og virksomheder.

Luk alle
Åben alle

Arbejdsform

Du vil opleve, at alle medarbejderne har en smartphone, som er en stor del af vores arbejde. På telefonen har vi adgang til din besøgsplan, hvor der fx ligger oplysninger om, hvornår du gerne vil op om morgen, eller hvad du ønsker at få til aftensmad.

I omsorgssystemet kan vi også se din medicinliste, så vi sikrer, at du får den rette medicin på det rette tidspunkt. Vi kan også se, hvis du bliver indlagt på sygehuset.

Bevillinger og pakker

Når du er visiteret til praktisk hjælp eller personlig pleje sker det altid gennem Herning Kommunes Visitationsenhed og ud fra de gældende kvalitetsstandarder.

Læs mere om visiteringen her.

Læs mere om kvalitetsstandarderne her.

Når vi i Hjemmeplejen har modtaget besked om din bevilling, tager vi straks kontakt til dig for at aftale, hvornår og hvordan besøgene skal foregå.

Har du pårørende i eller uden for hjemmet, vil vi også meget gerne i dialog med dem for at sikre, at vi får afstemt forventningerne til det vi kan levere. Dermed sikrer vi, at du oplever mest mulig selvbestemmelse og værdighed i dit eget hjem.

Vi arbejder døgnet rundt

Arbejdsdagen i Hjemmeplejen er delt i 3 vagtlag - dag, aften og nat.

Dagvagten starter ofte kl. 7.00 og slutter kl. 15.00.

Aftenvagten starter kl. 15.00 og kører ofte indtil kl. 23.30. 

Dag- og aftenvagterne er samlet ude i de enkelte distrikter og områder, mens nattevagten møder ind centralt i Herning midtby.

Om natten, dvs. kl. 23.30-07.00, er det sosu-personale fra den kommunale sygepleje, der leverer hjælpen.

Det betyder, at vi er bemandet med fagligt kvalificeret personale i alle døgnets 24 timer - alle ugens dage, hele året og i hele kommunen

Din sikkerhed

Adgang til dit hjem

Vi vægter din tryghed og sikkerhed meget højt. Vi benytter os derfor af et elektronisk låsesystem - Phoniro, hvis du ikke selv kan åbne/låse din dør.

Det betyder, at vi, når der er opsat en enhed på indersiden af din hoveddør, kan åbne og låse din dør via en app på vores mobiltelefon. Vi skal derfor ikke bruge en husnøgle for at få adgang. Du og dine pårørende kan fortsat anvende husnøglen.

Adgangen til dit hjem via Phoniro afgrænses naturligvis til det relevante personale. Phoniro registrerer, hvem der lukker sig ind og ud af dit hjem og hvornår. Phoniro ændrer ikke på dit hjems sikkerhedsniveau og din indboforsikring dækker som tidligere.

Se en film om Phoniro her.

GPS

Vores mobiler og biler er udstyret med GPS. Det betyder, at vi hurtigt kan se, hvilken bil der er tættest på dig, såfremt du har brug for akut hjælp.

Vi bruger det også som et planlægningsværktøj til at sikre, at vi bruger vores tid mindst muligt på vejen - og mest muligt hos dig i dit hjem.

Hvordan aflyser eller flytter du et besøg?

Har du brug for at ændre eller aflyse et besøg - så ring til os på hverdage imellem kl.08-14.00 - på tlf. 96 28 45 30

Hvis du aflyser/ ændrer -  så vil vi meget gerne om det kan ske inden kl.12 på den dag hvor aftalen var planlagt.

Sammen forsøger vi så at tilrettelægge, hvornår vi så kan aflægge besøget.