Hvilken hjemmehjælp yder vi?

Visiterede ydelser

Læs om de visiterede ydelser, som Hjemmeplejen i Herning Kommune kan levere.

Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejdet med dig som pårørende højt. Du er en af vores vigtigste samarbejdspartnere.

En værdig hjemmepleje

Alle har ret til at blive behandlet med værdighed og respekt for egne værdier og behov. Vi vil i Hjemmeplejen gøre vores bedste for, at du kan leve det liv, som du ønsker.

Hvordan arbejder vi?

Her kan du læse om vores arbejdsform, vagter og din sikkerhed. Læs også om hvordan du aflyser eller flytter besøg af os.

Kerneopgaver og fokusområder

Her kan du læse om Hjemmeplejens kerneopgaver og fokusområder.