Tilkøb hos Hjemmeplejen

Hvad kan du købe?

Du kan købe praktisk hjælp, personlig pleje eller ledsagelse til aktiviteter/arrangementer. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Hovedrengøring
  • Oprydning i skabe, skuffer, fryser
  • Strygning af tøj
  • Indkøb
  • Kagebagning
  • Gåture
  • Ledsagelse til arrangementer, fx til koncert, fodboldkamp eller familiefødselsdag
  • Og meget andet.

Du vælger selv, hvad tiden skal bruges til.

Hjælpen udføres af det kendte personale. Det sker enten i forbindelse med den hjælp, du i forvejen modtager, eller på et andet tidspunkt efter nærmere aftale.

Hvad koster det?

Prisen afhænger af, hvilken form for hjælp, du ønsker at købe, og om det er noget, du i forvejen modtager.

Prisen er uden moms, hvis det er en ydelse, du allerede får i din visiterede hjælp og gerne vil købe mere af. Eksempelvis hvis du i forvejen modtager rengøring og ønsker at købe mere, så er prisen uden moms.

Hvis du derimod køber en ydelse du ikke får i forvejen, er ydelsen med moms. 
Vær opmærksom på, at der kan benyttes servicefradrag ved ydelser, der sælges som nykøbsydelser (ydelser der er med moms). Vi henviser til Skat for yderligere spørgsmål.

Der sælges hele eller halve timer, og som et minimum skal borgeren tilkøbe en halv time.

Timepriser 2021
Type Tidspunkt Uden
moms

Med 
moms

Praktisk hjælp og ledsagelse Dagtimer hverdag:
kl. 7-17
354 kr. 442 kr.
Pleje Dagtimer hverdag:
kl. 7-17
403 kr. 504 kr.
Pleje Dagtimer weekend 496 kr. 620 kr.
Pleje Aften hverdag og weekend 665 kr. 831 kr.

Priserne er beregnet og fastsat i samarbejde med Staben i Sundhed og Ældre. Priserne reguleres og justeres hvert år i januar.

En forsøgsordning

Muligheden for at købe praktisk hjælp og pleje ved kommunen er en del af et forsøg, der løber til og med udgangen af 2021.

Kontaktinfo

Hjemmeplejen

Tlf. 96284530

Administrationen træffes hver dag fra kl. 08.00-14.00.

Du kan - ved akut situation - ringe uden for normal åbningstid.

Telefonen er indgang både til Sygeplejen og Hjemmeplejen.

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.