Hvilken hjemmehjælp kan du få hos os?

Visiterede ydelser

Læs om de visiterede ydelser, som Hjemmeplejen i Herning Kommune kan levere.

Hvordan arbejder vi?

Her kan du læse om vores arbejdsform, vagter og din sikkerhed. Læs også om hvordan du aflyser eller flytter besøg af os.

Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejdet med dig som pårørende højt. Du er en af vores vigtigste samarbejdspartnere.