Hvordan er vi organiseret?

Hjemmeplejen er delt op i 8 distrikter, der hver har en leder. Få overblik over organisationen.

I alle 8 distrikter har vi en distriktsleder. Hver distriksleder refererer til chefen for Hjemmeplejen.

Vi har vores egen administration, der blandt andet besvarer opkald til telefonslusen, administrerer løn og planlægger ruter.

Vores organisation

Chef for hjemmeplejen

Jane Andersen

Distriktsledere
Område Distrikter Distriktsleder
Nord Aulum/ Vildbjerg

Tove Laustsen Flarup

Nord Sunds/ Haderup Signe Hansen
Syd Syd

Kirsten Jacobsen

Øst Øst 1 og 2  Kristina Bindesbøll
Øst Øst 3 Helle Hager
Øst Øst 4 Helle Hager
Vest Vesterled 1+2 Susanne Fredensborg
Vest Aktiv 1 Lis Munk Schmidt
Vest Aktiv 2 Anne Kathrine Byskov Hansen
Vest Bytoften Anne Kathrine Byskov Hansen

Se organisationsdiagram under mere info.

Du kan finde mere information om distrikterne her.

Kontaktinfo

Jane Andersen

Jane Andersen
Chef for Hjemmeplejen
Tlf.: 9628 5901
Mobil: 24986590
Send e-mail til hpaja@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.