Hvordan er vi organiseret?

Hjemmeplejen er delt op i 8 distrikter, der hver har en leder. Få overblik over organisationen her.

I alle 8 distrikter har vi en distriktsleder. Hver distriksleder refererer til chefen for Hjemmeplejen.

Vi har vores egen administration, der blandt andet besvarer opkald til telefonslusen, administrerer løn og planlægger ruter.

Vores organisation

Chef for hjemmeplejen

Jane Andersen

Distriksledere - i alfabetisk rækkefølge

  • Anne Kathrine Byskov Hansen (på barsel indtil 1. september 2020)
  • Anni Skov Kristensen
  • Helle Hager
  • Kirsten Jacobsen
  • Lis Munk Schmidt
  • Signe Hansen
  • Susanne Fredensborg
  • Tove Laustsen Flarup

Du kan finde mere information om distrikterne her.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af Hjemmeplejens organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Organisationsdiagram hjemmeplejen

Kontaktinfo

Jane Andersen

Jane Andersen
Chef for Hjemmeplejen
Tlf.: 9628 5901
Mobil: 24986590
Send e-mail til hpaja@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.