Hvem er Hjemmeplejen?

Den kommunale hjemmepleje består af omkring 450 ansatte.

Vi ansætter primært social- og sundhedshjælpere, -assistenter og plejehjemsassistenter.

I ferier og weekender bruger vi nogle steder ufaglærte afløsere. En ufaglært afløser skal altid gennemgå et individuelt oplærings- og kompetenceforløb for at opfylde Herning Kommunes krav til leverandører.

Derudover har vi ansat elever, der er ved at uddanne sig som social- og sundheds- hjælpere og -assistenter.

Vi yder vores bedste for at støtte borgeren i et normalt hverdagsliv. Vi vægter et tæt samarbejde med både borgere og pårørende højt.

Du er meget velkommen til at kontakte chef for Sygepleje og Hjemmepleje, Gitte Nørgaard, hvis du har spørgsmål.

Vi samarbejder på tværs

Vi har et tæt samarbejde med den kommunale sygepleje samt vores terapeuter. Det tætte samarbejde er med til at sikre en høj kvalitet i vores indsatser.

I hvert distrikt arbejder vi i små teams. Vi gør vores bedste for, at du får besøg af en du kender, og som er bekendt med netop dine behov.

Se mere om vores distrikter.