Hvad kan du forvente som ansat hos os?

Vi tilbyder dig altid en god og meningsfyldt introduktion til dit nye arbejde, arbejdsplads og kollegaer. Introduktionen vil blive tilpasset din erfaring, kompetencer og viden. Typisk foregår det over 1-3 dage.

Udover arbejdspladsens introduktion, vil du blive tilmeldt en 1-2 dages fælles introduktion, som jævnligt afholdes for alle nyansatte på tværs af Sundhed og Ældre. Under den fælles introduktion gennemgår vi blandt andet håndtering af medicin, dokumentation, utilsigtede hændelser, visitation, arbejdsmiljø og meget mere.

Luk alle
Åben alle

Praktisk information

Afhængig af hvor du bliver ansat, får du en gå-, cykel- eller bilrute. Du kan altid forvente, at hvis din rute kræver det, vil der være bil eller cykel til rådighed fra hjemmeplejen.

Vi har både almindelige cykler, elcykler samt hybridbiler til rådighed - og gode bilpedeller, som hjælper os med at tingene fungerer. Og skulle uheldet være ude, er de hurtigt klar med hjælp. Bilpedellerne tilbyder også altid en prøvetur, hvis man er utryg ved bilen og lige har brug for at lære den at kende - så sig endelig til. Hvordan det fungerer, kan du høre meget mere om hos din nærmeste leder.

Rutetelefoner

Alle områder i hjemmeplejen bruger rutetelefoner. Det vil sige, at der er en telefon per rute. På denne måde ved samarbejdspartnere og kollegaer altid, hvilket nummer de kan ringe på. Rutetelefonen afleveres efter endt vagt.

Teams

I hjemmeplejen arbejder vi i teams. Det betyder, at du i fællesskab med dine kollegaer i teamet har ansvaret for at handle på borgerne i det område dit team dækker. Vi hjælper altid hinanden med at få besøgene hos vores borgere og ruterne til at gå op.

Der afholdes mindst en gang om måneden et teammøde, hvor tværfaglige samarbejdspartnere også deltager, fx sygeplejersker og terapeuter.

Dokumentation

En del af din arbejdstid skal du bruge på at dokumentere. Det betyder, at du skal sikre, at borgernes data er ajourført i vores dokumentationssystem.

Det er forskelligt fra område til område, hvordan dokumentationstiden planlægges.

Det er vigtigt at dokumentere korrekt i systemet, og vi er naturligvis opmærksomme på, at du får den nødvendige oplæring.

Personalemøder

Cirka fire gange årligt afholdes der personalemøde, uanset hvilket område du er ansat i.

Hvordan personalemøderne afholdes, og hvad der er på dagsorden vil variere fra område til område.

Personalemøderne vil have fokus på områder, som er nyttige og vigtige for netop dig og dine kollegaer. Vi vil hele tiden gerne blive bedre, så vi vil meget gerne have feedback på, hvad der ikke fungerer, og hvad vi skal være bedre til.

Det gode arbejdsmiljø

Det er vigtigt for os at samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af roller. I hjemmeplejen findes der flere forskellige roller, fx tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, gruppeledere, planlæggere eller ressourcepersoner inden for fagområder.

Vi forventer, at du har lyst til at samarbejde med alle på bedst mulig måde. Du skal være med til at "spille dine kollegaer gode", ligesom det naturligvis forventes at de "spiller dig god".

Vi vægter et godt arbejdsmiljø meget højt. Der skal være plads til humor og godt humør i løbet af dagen. Samtidig skal vi have en god og ordentlig tone overfor hinanden og overfor de borgere vi besøger.