Distrikt Aktiv 2 og Bytoften 73 - område Vest

Vi kommer i Gullestrup, Tjørring og Bytoften 73.

Begge teams møder ind og slutter på Bytoften 73 i Tjørring.

Team Aktiv 2 dækker primært Tjørring og Gullestrup i dagvagten, hvor vi både har cykel og bilruter. Aftenhjælpen ydes af Aktiv 1, som kører ud fra Brorsonsvej 12 i Herning

Team Bytoften arbejder på Bytoften, Bo og Aktivitetscenter 73, 1 til 5 sal, samt Blomstertoften lige nr. Man skal visiteres til boligerne på Bytoften 73. I dette team ydes hjælp over hele døgnet.

Der er i alt ansat ca. 35 medarbejdere, som er uddannet social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Desuden er vi uddannelsessted for elever.

Kontaktinfo

Np 1466 Annekathrinebyskovhansen Lille

Anne Kathrine Byskov Hansen
Distriksleder Bytoften+Aktiv2
Tlf.: 96284715
Send e-mail til hpakb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.