Distrikt Øst1 - område Øst

Vi kommer i den centrale del af Herning midtby.

Vi har til huse i Møllegade 1 C, sammen med sygeplejen, terapeuter og Aktivitetscentret Koloritten.

Vi dækker den centrale del af Herning midtby.

Gruppen består af cirka 45 medarbejdere. De fleste er social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Vi kommer hos cirka 200 borgere i dagvagt og aftenvagt.

Vakant stilling

Distriktsleder - vakant

Telefon passes af vikar


Tlf.: 96285716