Distrikter

Se mere om de 8 distrikter, som Hjemmeplejen er opdelt i.

Du kan også se kontaktoplysning til distriktslederne.

Er du i tvivl om hvilket område, du bor i?

Se ældreområder på kort.

Luk alle
Åben alle

NORD - Aulum og Vildbjerg

Vi kommer til Ørnhøj, Vind, Sørvad, Skibbild, Timring, Nøvling, Vildbjerg, Hodsager, Sinding og Aulum.

Hjemmeplejen Aulum / Vildbjerg, Nord holder til i Sundhedscentret på Østergade 5 i Aulum, sammen med hjemmesygeplejen, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Området vi dækker er geografisk meget stort.

Der er ansat 56 medarbejder i gruppen bestående af meget fagligt dygtige social- og sundhedshjælper og assistenter. I gruppen er der også ansat afløsere. Gruppen varetager både dag og aften hjælp til borger i området.

I området er der cirka 200 borger, der modtager hjælp fra hjemmepleje.

Signe Egeskov Hansen
Distriksleder

Tlf.: 96284530
Send e-mail

NORD - Sunds og Haderup

Vi kommer til Sunds, Haderup, Simmelkær, Ilskov og Feldborg.

Hjemmeplejen i Sunds og Haderup møder ind og slutter på Nørrevang 30, Søglimt i Sunds.

Området dækker de to større byer Sunds og Haderup, samt de mellemliggende områder og de mindre byer som Simmelkjær, Ilskov og Feldborg.

Sunds-Haderup-gruppen har omkring 30 medarbejder fordelt på både dag- og aftenvagt.

Hjemmeplejen i Sunds-Haderup har omkring 130 borgere tilknyttet.

Leder

Charlotte Skov Andersen
Distriksleder

Tlf.: 96284530
Send e-mail

SYD - område syd

Vi kommer til Lind, Snejbjerg, Arnborg, Kibæk og Sdr. Felding.

Hjemmeplejen i Distrikt Syd har base i Lind.

Herfra vi servicerer op mod 400 borgere fordelt på et stort geografisk område som strækker sig fra Lind/Snejbjerg/Arnborg til Kibæk/Sdr. Felding.

Vi er ansat ca. 60 dygtige, imødekommende og engagerede medarbejdere, bestående af social- og sundhedshjælpere samt -assistenter.

Vi tilstræber at levere den bedst mulige bistand til vores borgere.

Vi arbejder i teams og sidder fysisk sammen med kommunens sygeplejersker og terapeuter og har derfor let adgang til sparring og vidensdeling.

Leder

Kirsten Berg Jacobsen
Distriktsleder
Tlf.: 96284530
Send e-mail

ØST - øst 1 og 2

Vi kommer i den centrale del af Herning midtby.

Vi har til huse i Møllegade 1 C, sammen med sygeplejen, terapeuter og Aktivitetscentret Koloritten.

Vi dækker den centrale del af Herning midtby.

Gruppen består af cirka 45 medarbejdere. De fleste er social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Vi kommer hos cirka 200 borgere i dagvagt og aftenvagt.

Leder

Andreas H. Østergaard
Distriktsleder
Tlf.: 96284530
Send e-mail

ØST - øst 3 og 4

Distrikt Øst3 kommer til Holtbjerg og Herregårdsparken. Distrikt Øst 4 kommer til Hammerum og Gjellerup.

Hjemmeplejen i område Øst kører ud fra Møllegade 1c.

Hjemmeplejen er delt i to grupper.

Øst 3 dækker vores borgere i den østlige del af byen - mod Holtbjerg og den anden vej mod Herregårdsparken ved den store fordeler rundkørsel.

Øst 4 dækker vores borgere i Hammerum/Gjellerup - mod Kølkær og Lundhuse.

Der er ca. 45 ansatte som er uddannet social - og sundhedshjælper og social - og sundhedsassistenter.  De varetager vores område i både dagvagt og aftenvagt

De 2 grupper dækker tilsammen mellem 180-200 borgere.

Leder

Helle Hager

Helle Serup Hager
distriktsleder
Tlf.: 96284530
Send e-mail

VEST - Aktiv 1 og 2

Vi kommer i Herning midtby omkring Aktivcentret på Brorsonsvej og i Tjørring og Gullestrup.

Vi er ca 30 engagerede medarbejdere fordelt på social- og sundhedshjælpere, -assistenter, elever og ufaglærte. Vi kommer hos ca. 200 borgere.

Aktiv 1

Aktiv 1 dækker nærområdet omkring Aktivcenteret.
Alt personale om dagen går eller cykler til og fra vores borgere.

Aktiv 2

Aktiv 2 dækker primært Tjørring og Gullestrup. Der er både cykel- og bilruter.

Aftenvagter i Vest

Dækker hele området aktiv 1 og aktiv 2. Om aftenen benytter vi udelukkende bil.

Leder

 

Fotograf er på vej

Marianne Strange-Munkholm
Distriktsleder Hjemmeplejen
Tlf.: 96284530
Send e-mail til Marianne

VEST - Bytoften 73

Vi kommer i området omkring Bytoften

Team Bytoften arbejder på Bytoften, Bo og Aktivitetscenter 73, 1 til 5 sal, samt Blomstertoften lige nr. I dette team ydes hjælp over hele døgnet.

Der er i alt ansat ca. 35 medarbejdere, som er uddannet social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Desuden er vi uddannelsessted for elever.

Leder

Lis Munk Schmidt
Distriktsleder
Tlf.: 96284530
Send e-mail til Lis

VEST - Vesterled 1 og 2

Vi kommer i den vestlige del af Herning by.

Distrikterne dækker den vestlige del af Herning by. Yderpunkterne er Teglvænget, Hyldevej over til Chr.Ydesvej, Fredensgade, Møllegade op til HP Hansenvej (som dækkes af et andet område) og så ud til Ørnevej og Fenrisvej.

Vi kommer hos cirka 175 borgere.

Grupperne består af cirka 30 engagerede medarbejdere, hvor de fleste er  uddannet social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Vi kører både dag og aften. Cykelruter om dagen og bilruter om aftenen.

Leder

Susanne H. Fredensborg
Distriksleder

Tlf. 96284530
Send e-mail

Kontaktinfo

Hjemmeplejen

Tlf.: 96 28 45 30

Efter kl. 14 og i weekenden, ring kun ved AKUT behov.

Kontaktinfo

Gitte Nørgaard
Chef for Sygepleje og Hjemmepleje
Mobil: 21341699
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.