Hvad kan du forvente dig af os?

En værdig hjemmepleje

Alle har ret til at blive behandlet med værdighed og respekt for egne værdier og behov. Vi vil i Hjemmeplejen gøre vores bedste for, at du kan leve det liv, som du ønsker.

Pårørende - vores vigtigste partner

Vi vægter samarbejdet med dig som pårørende højt. Du er en af vores vigtigste samarbejdspartnere.

Kerneopgaver og fokusområder

Her kan du læse om Hjemmeplejens kerneopgaver og fokusområder.